Jan Lundquist

Jan har en jur. kand. från Lunds Universitet och en civ.ek från Handelshögskolan i Göteborg. Jan har tidigare arbetat på Astra och AGA finansförvaltning inom FX, räntor och upplåning.
Han har även arbetat på Nasdaq OMX som optionsmäklare samt vidare på Swedbank som riskansvarig för bankens globala handel, räntor, obligationer, FX, derivat, krediter och upplåning.
Jan har varit systemansvarig för bankens handel och risksystem, samt ansvarig för bankens regelverk avseende juridik och avtal (ISDA, ISMA).
Han har varit medlem i Penningmarknadsrådet, Nasdaq OMX arbetsgrupp avseende regelverk för handel och clearing.
Rådgivare till Riksgälden avseende global upplåning samt åt företags pensionsstiftelser avseende förvaltning och risk.
Jan har jobbat i nära samarbete med Riksbanken avseende penningpolitiska frågor.
Han har erfarenhet av IAS, Basel II/III och Dodd Frank.
Jan har varit VD för AVM Stockholm, rådgivning och fonddistribution av AVM’s hedgefonder med inriktning krediter, Fixed Income och Relative Value.
Han har arbetat med rådgivning till institutioner av komplexa kapital och derivattransaktioner.

Jan Lundquist
Emma Westerberg

Ange bara dina uppgifter så hör vi av oss så fort som möjligt för att hitta en tid att boka möte.

Observera att vi inte kan ta emot förfrågningar under 20MKr.

Eller ring oss