Hans Lundholm

Olika befattningar inom Handelsbanken 1979-2004, bl.a. som vice VD och Regionbankschef, VD för Handelsbanken Hypotek och Kreditchef vid Handelsbanken Markets.

Sedan 2005 seniorkonsult med huvudsaklig inriktning på analys och åtgärdsprogram för hantering av finansiella risker, företagsanalyser samt utbildning och rådgivning i kreditbedömning och andra finansiella frågor för företag och organisationer.