Fredrik Sjöstrand

Invald i styrelse den 8 maj 2015

Fredrik har över 33 års erfarenhet av att arbeta i den finansiella sektorn. Fredrik har under denna tid arbetat i flera ledande befattningar samt som specialist inom portföljförvaltning, handel, analys, riskhantering och kapitalanskaffning på Handelsbanken, Bear Stearns, Straumur Investmentbank, Carnegie samt Swedbank i Sverige, England och Luxemburg. Sedan år 2008 har Fredrik bedrivit egen konsultverksamhet inom finansiella tjänster. Fredrik innehar Bachelor of Science (BSc) från Stockholms universitet i offentlig förvaltning med fördjupade studier i avancerade nationalekonomi och statistik.

Huvudsaklig sysselsättning

CIO och partner i Skandinaviska Kreditfonden AB.

Nuvarande och tidigare övriga uppdrag

Styrelseledamot i Skandinaviska Kreditfonden AB och Scandinavian Credit Fund I AB samt RP Martin Brokers Sverige. Fredrik har tidigare haft uppdrag som styrelseledamot CapiNordic Asset management, Monetar holdingbolag, CapiNordic SICAV fonder. Fredrik har därutöver haft uppdrag som styrelsemedlem Penningmarknadsrådet i Sverige flera år och även varit ordförande år 2003. Fredrik är vidare certifierad på ”Styrelseakademin, rätt fokus i styrelsearbetet”.

Inget av uppdragen innebär någon intressekonflikt.

Fredrik Sjöstrand