Carl Wilhelm Levert

Carl-Wilhelm har över 10 års erfarenhet av corporate finance och bolagsfinansiering. Han kommer närmast från PwC där han ansvarade för Debt & Capital Advisory. Carl-Wilhelm har medverkat vid flertal finansieringar och förvärv samt har bred erfarenhet av finansiell och kommersiell due diligence inom en rad olika branscher och bolag. Han är diplomerad finansanalytiker (CEFA Handelshögskolan, 2014) och har en Master i Ekonomi och Management (Univ. of St Andrews, 2001-2005).

Carl Wilhelm Levert