Angelica Lips da Cruz

Angelica har haft ledande befattningar i 20 år inom den finansiella sektor i London, Stockholm och Paris som Vice President Head of Europe, Middle East and Asia för Citigroup och den strukturerade finansierings portfölj för Autos and Industrials, SEB MB Head of Trade Finance och Supply Chain Finance samt Finans Direktör och Styrelse ledamot för RCI Banque Nordic- Renault Group.
Angelica driver och designar idag som CEO och Founder från ALDC Partnership nya finansiella system standard för finans sektor med stor fokus på hållbarhet, ansvarsfulla investeringar och global stabilitet med styrrisk modeller som bidrar till världens komplexa utvecklings målen.