Nordic Factoring Fund månadsrapport – februari 2023

Nordic Factoring Fund månadsrapport - februari 2023 1

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för februari om 100,82. Det är en uppgång med 0,43 %. Under februari har fonden lagt upp en ny kredit för finansiering av fakturor på ca 20 mkr och kommer under mars betala ut ca 135 mkr i nya fakturalån. Fonden har omförhandlat räntan på lånen […]

SCFI – månadskommentar februari 2023

SCFI - månadskommentar februari 2023 2

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för februari om 100,45. Det är en uppgång med 0,28 %. Fonden har inte haft någon nyutlåning under februari däremot har tre lyft genomförts på redan beviljade krediter motsvarande cirka 18 miljoner kronor. Fonden har under februari fått utbetalningen, enligt förväntan, från Indiska Magasinet AB:s […]