Frågor och svar med anledning av att fonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ) avvaktar med inlösen per den 15 december 2022

Frågor och svar med anledning av att fonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ) avvaktar med inlösen per den 15 december 2022 1

Med anledning av pressmeddelandet om att Scandinavian Credit Fund I avvaktar med inlösen per den 15 december 2022, har vi nedan samlat frågor och svar kopplade till händelsen. UPDATERING 2023-02-16: Dom som skickat inlösen innan 10 nov som skulle lösas in till kursen 2022-12-01 med likviddag runt 2022-12-12 De som skickat in inlösen innan brytpunkten […]