Nordic Factoring Fund – månadskommentar december 2022

Nordic Factoring Fund - månadskommentar december 2022 1

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för december om 105,85. Det är en uppgång med 0,43 %. Fonden har hög likviditet och fortsätter arbetet med att identifiera och investera i nya projekt för att omsätta överlikviditeten. Vi avslutar året med en avkastningsnivå på 5,85 %, vilket är strax under målavkastning. Fonden känner […]

SCFI – månadskommentar december 2022

SCFI - månadskommentar december 2022 2

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för december om 104,83. Det är en uppgång med 0,45 %. Vi avslutar år med en avkastningsnivå på 4,83 % vilket får anses bra med tanke på marknadsläget under året. Vi har inte haft någon nyutlåning under december däremot har tre lyft genomförts på redan […]