Gör som oss och stöd Barncancerfondens viktiga arbete i jul

Gör som oss och stöd Barncancerfondens viktiga arbete i jul 1

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Under julen 2022 är vi stolta över att vara med och bidra till det. Ge ditt bidrag här: https://www.barncancerfonden.se/jag-vill-bidra/

Scandinavian Credit Fund I topprankad bland Nordens räntehedgefonder

Scandinavian Credit Fund I topprankad bland Nordens räntehedgefonder 3

Den skakiga aktiemarknaden under 2022 har även varit svår att navigera för Nordens hedgefonder. Och räntehedgefonder är inget undantag. Det visar data från Hedgenordic som sammanställer avkastningen från 143 hedgefonder med säte i, eller inriktning mot, den nordiska marknaden. Per den sista oktober hade det breda NHX Composite sjunkit med cirka 7 procent på året, […]

Nordic Factoring Fund – månadskommentar november 2022

Nordic Factoring Fund - månadskommentar november 2022 6

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för november om 105,4. Det är en uppgång med 0,35 %. Fonden har hög likviditet och fortsätter arbetet med att identifiera och investera i nya projekt för att omsätta överlikviditeten. Inflödet under oktober månad är cirka 30 miljoner kronor, stort tack för det. Vi taktar på […]

SCFI – månadskommentar november 2022

SCFI - månadskommentar november 2022 7

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för november om 104,36. Det är en uppgång med 0,12 %. Vi taktar på en avkastningsnivå runt +4,5 % vilket får anses mycket bra med tanke på marknadsläget under året. Nyteckning i november blev dryga 20 miljoner kronor, stort tack för det. Vi har inte […]