Nordic Factoring Fund – månadskommentar oktober 2022

Nordic Factoring Fund - månadskommentar oktober 2022 1

Nordic Factoring fund AB (publ) redovisar en NAV kurs för oktober om 105,03. Det är en uppgång med 0,41 %. Fonden har en hög likviditet och fortsätter arbetet med att identifiera och investera i nya projekt för att omsätta överlikviditeten. Inflödet under oktober månad är 39,7 miljoner kronor, stort tack för det. Vi taktar på […]

SCFI – månadskommentar oktober 2022

SCFI - månadskommentar oktober 2022 2

Scandinavian Credit fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för oktober om 104,23. Det är en nedgång med -0,39 %. Vi taktar på en avkastningsnivå kring +5 % vilket anses mycket bra med tanke på marknadsläget under året. Nyteckning i oktober blev dryga 20 miljoner kronor, stort tack för det. Vi har inte haft […]