Nordic Factoring Fund – månadskommentar september 2022

Nordic Factoring Fund - månadskommentar september 2022 1

NAV kurs i september blev 104,6 vilket ger en uppgång för månaden på 0,41 %. Något lägre än vad vi önskar. Vi har en hög likviditet i fonden men har ett antal projekt framöver som kommer att engagera vår överlikviditet. Inflöde för september månad är 38 miljoner kronor stort tack för det. På årstakt ligger […]

SCFI – månadskommentar september 2022

SCFI - månadskommentar september 2022 2

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för september om 104,64. Det är en uppgång med 0,50 %. Vi taktar fortfarande på en nivå ovan 6 %, i denna röriga och osäkra omvärld är detta mycket bra. Nyteckning i september blev dryga 20 miljoner kronor, stort tack för det. Vi har inte […]