Månadsrapport augusti 2022 – SCF I

Månadsrapport augusti 2022 - SCF I 1

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för augusti på 104,12 Det är en uppgång med 0,27%. Nyteckning i augusti blev ca 8 miljoner kronor, stort tack för det. Vi taktar fortfarande på ca 6 %, i denna röriga omvärld vilket är mycket bra. Dock har vi i och med förra månadens […]

Månadsrapport augusti 2022 – NFF

Månadsrapport augusti 2022 - NFF 4

NAV kurs i augusti blev 104,17 vilket ger en uppgång för månaden på 0,43 %. Något lägre än vad vi önskar. Vi har en hög likviditet i fonden men har ett antal projekt framöver som kommer att engagera vår överlikviditet. Inflöde för augusti månad är 6 miljoner kronor, stort tack för det. På årstakt ligger […]