Månadsrapport juli 2022 – SCF I

Månadsrapport juli 2022 - SCF I 1

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för juli på 103,84. Det är en uppgång med 0,78 (0,78%) –  bidraget från vårt portföljbolag Vimab AB lyfter resultatet högst avsevärt, se nedan. Nyteckning i juli blev ca 39m, stort tack för det. Vi taktar fortfarande på ca 6 %, i denna röriga omvärld […]

Månadsrapport juli 2022 – NFF

Månadsrapport juli 2022 - NFF 4

NAV kurs i juli blev 103,72 vilket ger en uppgång för månaden på 0,43 (0,43 %). Något lägre än tidigare månader beroende på en hög andel likviditet. Fonden är stängd för insättning i september för att vi skall kunna investera den likviditet som kommit in under sommaren. Vi räknar med att det skall gå bra […]