Månadsrapport juni 2022 – SCF I

Månadsrapport juni 2022 - SCF I 1

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för juni på 103,04. Det är en uppgång med 0,35 (0,3408%) – en månad som är lite svagare än förväntat. Inflöde för juni månad är ca 50 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i juni är ca 58 miljoner kronor. Vi har haft en genomgång […]

Månadsrapport juni 2022 – NFF

Månadsrapport juni 2022 - NFF 2

NAV kurs i juni blev 103,28 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54 (0,53 %). Det är stabil och bra månad, fonden taktar enligt plan. Inflöde för juni månad är 102 miljoner kronor stort tack för det. Vi har en bra pipeline för factoring så alla inflöden kommer sättas i arbete under överskådlig framtid. […]