Månadsrapport maj 2022 – SCF I

Månadsrapport maj 2022 - SCF I 1

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för maj på 102,69. Det är en uppgång med 0,37 (0,3616%), det är en månad som är lite svagare än förväntat. Inflöde för maj månad är 31 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i maj är ca 30 miljoner kronor. Orsaken till den något […]

Månadsrapport maj 2022 – NFF

Månadsrapport maj 2022 - NFF 2

NAV kurs i maj blev 102,74 vilket ger en uppgång för månaden på 0,51 (0,4998%). Det är stabil och bra månad, fonden taktar enligt plan. Inflöde för maj månad är 37 miljoner kronor stort tack för det. Vi har en bra pipeline för factoring så alla inflöden kommer sättas i arbete under överskådlig framtid. Marknaden […]