Månadsrapport april 2022 – SCF I

Månadsrapport april 2022 - SCF I 1

Scandinavian Credit Fund I AB(publ) redovisar en NAV kurs för april på 102,32. Det är en uppgång med 0,65 (0,64 %), det är en mycket bra månad. Inflöde för april månad är 23 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i april är ca 22 miljoner kronor. Vi har ju som tidigare nämnts sålt en […]

Månadsrapport april 2022 – NFF

Månadsrapport april 2022 - NFF 2

NAV kurs i april blev 102,23 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54 (0,531 %). Det är en stabil och bra månad, fonden taktar enligt plan. Inflöde för april månad är 21 miljoner kronor stort tack för det. Marknaden Inflationsoro, centralbanker samt covid i kina är det som påverkar riskfyllda tillgångar samt obligationsmarknaderna just […]