Månadsrapport mars 2022 – SCF I

Månadsrapport mars 2022 - SCF I 1

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för mars på 101,67. Det är en uppgång med 0,67 (0,6634%), det är en mycket bra månad.Inflöde för mars månad är 22 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i mars är ca 53 miljoner kronor. Vi kan glädjande meddela att vi äntligen fått betalt […]

Månadsrapport mars 2022 – NFF

Månadsrapport mars 2022 - NFF 2

NAV kurs i mars blev 101,69 vilket ger en uppgång för månaden på 0,57 (0,5637%). Det är en stabil och bra månad, fonden taktar enligt plan. Inflöde för mars månad är 23 miljoner kronor stort tack för det. Marknaden ​Tillbaka till fundamentala faktorer som påverkar marknaderna. Marknaden är cynisk och just nu så ser den Ukraina kriget […]