Månadsrapport februari 2022 – SCF I

Månadsrapport februari 2022 - SCF I 1

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för februari på 101,00. Det är en uppgång med 0,48 (0,477%), det är en bra månad med tanke på att vi bara har 28 dagar i februari.Inflöde för februari månad är 12 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari är ca. 48 miljoner […]

Månadsrapport februari 2022 – NFF

Månadsrapport februari 2022 - SCF I 2

​NAV kurs i februari blev 101,12 vilket ger en uppgång för månaden på 0,52 (0,52 %). Det är en bra månad med tanke på att februari bara har 28 dagar. Inflöde för februari månad är 43 miljoner kronor, stort tack för det. Marknaden Ukrainakonflikten styr allt och er gissning är lika god som min var […]