Månadsrapport september 2021 – SCF I

Månadsrapport september 2021 - SCF I 1

NAV kurs för september blev 103,85 en uppgång på 0,37 (0,3576%). Det är en svag månad. Det svaga resultatet är en effekt av att vi slutat intäktsföra räntor på ett större innehav som ligger under Riddargatan förvaltning. Bolaget utvecklas enligt plan och i slutändan blir det säkert bra. Dock blir skuldbördan för bolaget stor och […]

Månadsrapport september 2021 – HYOF

Månadsrapport september 2021 - HYOF 2

High Yield Opportunity Fund levererade fortsatt god avkastning under september med ett månadsresultat på plus 0,95 %, och totalt under årets första 9 månader 5,04 %. Jag bedömer det som fullt möjligt att nå målavkastning på 7% för helåret 2021. Det råder fortsatt brist på material i primär marknaden och stor efterfrågan i andrahandsmarknaden. Marknaden […]

Månadsrapport september 2021 – NFF

Månadsrapport september 2021 - NFF 3

NAV kurs i september blev 105,10 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54 (0,52%) Det är en helt ok månad, fonden taktar på enligt plan. Det var 30 dagars månad så det gör ett par baspunkter på NAV. Inflöde på 44 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari var ca 150 miljoner […]