Månadsrapport augusti 2021 – SCF I

Månadsrapport augusti 2021 - SCF I 1

NAV kurs för juli blev 103,48 en uppgång på 0,49 (0,4758%). Det är en ok månad. Inflöde på 50 miljoner kronor, stort tack för det. Nyutlåningen under augusti var 6

Månadsrapport augusti 2021 – HYOF

Månadsrapport augusti 2021 - HYOF 2

Den nordiska HY marknaden har utvecklats väl under Augusti med efterfrågedriven ihopspreadning i SEK och NOK marknaden. EUR och USD marknaden har varit mer neutral men USD HY har performat

Månadsrapport augusti 2021 – NFF

Månadsrapport augusti 2021 - NFF 3

NAV kurs i augusti blev 104,56 vilket ger en uppgång för månaden på 0,58 (0,5578%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Jag ser ett NAV på