Månadsrapport juli 2021 – SCF I

Månadsrapport juli 2021 - SCF I 1

NAV kurs för juli blev 102,98 en uppgång på 0,40 (0,3997%). Det är en ok månad. Vi har fortfarande en stor kassa, sommarstiltje har drabbat oss. Nyutlåningen under juni var 75 mkr. Inflödet till fonden var 15 mkr stort tack för det. Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn […]

Månadsrapport juli 2021 – HYOF

Månadsrapport juli 2021 - HYOF 2

Juli månad, med en uppgång på 0,68 procent, tog oss till ett NAV om 102,96. Uppgången drivs av förräntningar i den underliggande portföljen. Vi har inte genomfört några nyinvesteringar under Juli månad, utan bibehållit den exponering vi hade vid ingången av månaden. Vår långsiktiga strategi är som känt att hålla obligationer till förfall, och vi […]

Månadsrapport juli 2021 – NFF

Månadsrapport juli 2021 - NFF 3

NAV kurs i juli blev 103,98 vilket ger en uppgång för månaden på 0,60 (0,5804%).  Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Inflöde på 29 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari var ca 20 mkr. Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden för inlösen den 2021-07-01, vi bibehåller månadsvis möjlighet […]