Webinar juni 2021 med uppdatering avseende portföljen och lån i kategori 2 och 3

Webinar juni 2021 med uppdatering avseende portföljen och lån i kategori 2 och 3 1

Vi har den senaste tiden fått ett antal återkommande frågor och funderingar från er. Det handlar om Covid 19 effekter på portföljen, hur fungerar de 3 kategorierna enligt IFRS9 redovisning,