Den illikvida svenska företagsobligationsmarknaden skapar möjligheter för High Yield Opportunity Fund

Den illikvida svenska företagsobligationsmarknaden skapar möjligheter för High Yield Opportunity Fund 1

Finansinspektionen (FI) skriver i gårdagens upplaga (9 juni 2021) av Dagens Industri en debattartikel med titeln: Obligationsmarknaden måste ha högre likviditet. FI syftar på företagsobligationsmarknaden och belyser då problemet med