Månadsrapport maj 2021 – HYOF

Månadsrapport maj 2021 - HYOF 1

Maj månad, med en uppgång på 0,71 punkter, tog oss till ett NAV om 101,54. Effekten den underliggande portföljens yield är nu tydlig och vi följer upp april månad med