Månadsrapport maj 2021 – HYOF

Månadsrapport maj 2021 - HYOF 1

Maj månad, med en uppgång på 0,71 punkter, tog oss till ett NAV om 101,54. Effekten den underliggande portföljens yield är nu tydlig och vi följer upp april månad med ännu ett starkt resultat. Vi behåller vår prognos om ett årsresultat på strax över 7 %. Vi har inte heller under Maj varit särskilt transaktionsintensiva, […]