Månadsrapport maj 2021 – SCF I

Månadsrapport maj 2021 - SCF I 1

NAV kurs för maj blev 102,.08 en uppgång på 0,02 (0,02%). En svag månad som vi inte är nöjda med. Vi har ett större engagemang i Danmark genom en obligation med ett fåtal investerare sedan 2018 som fungerat väl tills nu. Bolaget har haft förhandlingar om att bli uppköpta sedan början på 2020 och dessa […]

Månadsrapport maj 2021 – NFF

Månadsrapport maj 2021 - NFF 4

NAV kurs i maj blev 102,81 vilket ger en uppgång för månaden på 0,60 (0,59%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. Inflöde på 27 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i maj var cirka 34 miljoner kronor. Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden för inlösen den 2021-07-01, vi bibehåller månadsvis möjlighet […]