Månadsrapport april 2021 – SCF I

Månadsrapport april 2021 - SCF I 1

NAV kurs för april blev 102,06 en uppgång på månaden med 0,44 ( 0,43 %) och en standardavvikelse på 0,89. En något svagare månad. Det beror på en fortsatt stor likviditet i portföljen, det tar ibland lite längre tid än förväntat att sätta pengar i arbete. Det är bättre att göra rätt än att ha […]

Månadsrapport april 2021 – HYOF

Månadsrapport april 2021 - HYOF 2

April månad, med en uppgång på 0.73 punkter, var fondens bästa hittills och tar oss till ett NAV om 100.82. Även om vi refererat till styrkan i den underliggande portföljens yield under tidigare månadsbrev är det positivt att kunna visa effekterna av den en månad som denna, dvs utan för mycket påverkan av köp/sälj. Vi […]

Månadsrapport april 2021 – NFF

Månadsrapport april 2021 - NFF 3

NAV kurs i april blev 102,21 vilket ger en uppgång för månaden på 0,55 (0,54 %). Det är en bra månad speciellt med tanke på att det är 30 dagar i april. Inflöde på 31 miljoner kronor, stort tack för det. Nyutlåningen i april var cirka 34 miljoner kronor. Vi inför kvartalsvis likviditet i fonden […]