Månadsrapport mars 2021 – SCF I

Månadsrapport mars 2021 - SCF I 1

NAV kurs för mars blev 101,62 en uppgång på månaden med 0,54 (0,53 %) och en standardavvikelse på 0,90. En robust månad som vi är nöjda med. Vi har inflöden på ca 39 miljoner kronor, tack för det. Nyutlåningen i mars var cirka 60 miljoner kronor. Vi har en hel del amorteringar på sammanlagt 450 […]

Månadsrapport mars 2021 – HYOF

Månadsrapport mars 2021 - HYOF 2

Mars månad har likt februari kännetecknats av stor aktivitet i den nordiska primärmarknaden för high yield obligationer. Troligen delvis en effekt av ökade transaktionsvolymer i nordisk M&A och delvis uppdämt behov för refinansieringar. Vi gjorde 2 investeringar i andrahandsmarknaden under mars, dessa skedde i illikvida obligationer utställda av 2 större finansbolag. Eftersom obligationerna är illikvida […]

Månadsrapport mars 2021 – NFF

Månadsrapport mars 2021 - NFF 3

NAV kurs i mars blev 101,66 vilket ger en uppgång för månaden på 0,57 (0,56 %). Det är en bra månad, vi taktar nu runt 0,55 per månad vilket allt annat lika skulle ge en årsprognos på ca 6,50 %. Inflöde på 32 miljoner kronor stort tack för det. Nyutlåningen i februari var ca 50 […]