December: positiv månad och fonden upp i linje med årlig avkastningsprognos

December: positiv månad och fonden upp i linje med årlig avkastningsprognos 17

NAV kurs i december blev 105,71 vilket ger en uppgång för månaden på 0,50 (0,48 %). En bra månad som är i linje med målsättningen på rullande tolvmånaderstal om en

December: positiv månad och uppgång enligt reviderad prognos för 2020

December: positiv månad och uppgång enligt reviderad prognos för 2020 22

NAV kurs för december blev 104,28 en uppgång på månaden med 0,43 (0,41 %) och en standardavvikelse på 0,92. Vi landar året enligt reviderad prognos och det är bra. Nu