November: Bra månad för NFF – avkastning över mål på rullande 12 månader

November: Bra månad för NFF – avkastning över mål på rullande 12 månader 9

NAV kurs i november blev 105,21 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54 (0,52 %). En bra månad som är över målsättningen på rullande tolvmånaderstal på minst 6 procent.

November: SCFI steg med 0,5 procent – ”mycket bra månad under rådande omständigheter”

November: SCFI steg med 0,5 procent – "mycket bra månad under rådande omständigheter" 12

NAV kurs för november blev 103,85 en uppgång på månaden med 0,52 (0,50 %) och en standardavvikelse på 0,92. Under rådande corona-omständigheter en mycket bra månad. Vi har inflöden i