September: Stabil uppgång för Scandinavian Credit Fund I

September: Stabil uppgång för Scandinavian Credit Fund I 1

NAV kurs för september blev 102,84 en uppgång på månaden med 0,40 och en standardavvikelse på 0,92. Vi har inflöden i september på 22 mkr stort tack för det. Nyutlåningen

September: Utmärkt månad för Nordic Factoring Fund

September: Utmärkt månad för Nordic Factoring Fund 2

NAV kurs i augusti blev 104.10 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54. En utmärkt månad som är över målsättningen på rullande tolvmånaderstal på minst 6%. Inflöde på 22