Frågor och svar gällande uppsagt lån Hudya Group A/S

Podcast

Fredrik Sjöstrand, förvaltare av Scandinavian Credit Fund I, kommenterar beslutet att säga upp lånet till Hudya Group A/S och vad det innebär för fonden och dess andelsägare. Avsnittet spelades in fredagen den 26 juni. Du kan även läsa frågor och svar för just Hudya Group A/S under sektionen Säkerhet & Panter på https://kreditfonden.se/vanliga-fragor-om-inlosen-covid-19-och-forvantad-avkastning/