Podd med Fredrik Sjöstrand 12 Juni 2020

Webinar

Kreditfondens CIO Fredrik Sjöstrand kommenterar utvecklingen i Scandinavian Credit Fund I och Nordic Factoring Fund under maj månad. Avsnittet spelades in fredagen den 12 juni. Innehållsförteckning 00:50 Fredriks syn på marknadsläget 04:10 Statusuppdatering på underliggande lån 04:42 Kommentar på fondernas utveckling i maj 08:17 Statusuppdatering för likviditet att möta april månads förtida inlösen09:58 Utsikter för […]