SCFI offentliggör information kring återköp per den 4 maj 2020 samt reviderad förväntan avseende den framtida utvecklingen med covid-19 påverkan

SCFI offentliggör information kring återköp per den 4 maj 2020 samt reviderad förväntan avseende den framtida utvecklingen med covid-19 påverkan 1

Fonden offentliggör information kring återköp per den 4 maj 2020. Fonden har i dagsläget emitterat vinstandelslån motsvarande ett värde om ca SEK 4,2 mdr. I spåren efter utbrottet av covid-19 i Sverige har Fonden tagit emot ett ökat antal anmälningar om förtida inlösen från investerare om ca 780 mkr. Ansvarig förvaltare konstaterar att det under […]