Webinar: Hur påverkas SCFI och NFF av Corona viruset och dess effekter på ekonomin

Webinar

Lyssna till vår Chief Investment Officer, Fredrik Sjöstrand. där han ger en ny uppdatering om hur vi ser på coronavirusets effekter på makroekonomin och kapitalmarknaderna samt specifikt hur vi ser