Så finansierar du ditt företagsförvärv

Så finansierar du ditt företagsförvärv 1

Potentialen att växa genom företagsförvärv är stor, men det kan vara svårt att få tillgång till det kapital som krävs för att lyckas. Med dagens kapitaltäckningsregler är bankerna ofta ovilliga