Vad är direktlån och varför är det viktigt?

Vad är direktlån och varför är det viktigt? 1

Begreppet direktlån är inte speciellt välkänt på den nordiska marknaden, men desto mer på den europeiska och amerikanska. Innebörden är förhållandevis enkel; direktlån är precis som ett vanligt banklån, fast