Scandinavian Credit Fund bäst avkastning 2018

Scandinavian Credit Fund bäst avkastning 2018 1

En artikel i Hedgenordic omnämner SCF I som bäst avkastande hedgefond 2018 med fokus på Fixed Income. Last year’s best-performing members of the NHX Fixed Income, Scandinavian Credit Fund I and HP Hedge,