Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr!

Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr! 1

Emission 11 den 1 december är nu fylld med 75 mkr. Begränsningen om 75 mkr har vi tidigare meddelat den 7 november, vilket går att läsa om här. Meddelande om tilldelning