Marknadsmeddelande Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Marknadsmeddelande Scandinavian Credit Fund I AB (publ) 1

Vi har haft ett år utöver förväntan med inflöden i fonden och passerade den 1 november en miljard i förvaltat kapital efter den senaste emissionen om ca 188 mkr. Vi