Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör tillägg till prospekt

Godkännande och registrering av tillägg till prospekt Finansinspektionen har per dagens datum godkänt och registrerat, med stöd av 2 kap. 34  § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF),