Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör förlängning av teckningstiden till den 20 december

Stockholm 20 oktober 2015 – Skandinaviska Kreditfonden AB har per den 31 augusti 2015 meddelat att dom lanserar sin första AIF-fond, Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden),