Värdepappersbolaget United Securities har tecknat ett distributionsavtal med Skandinaviska Kreditfonden

Skandinaviska Kreditfonden har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit