Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Prospekt och emission av Vinstandelslån

Stockholm 31 augusti 2015 – Skandinaviska Kreditfonden AB ger här ut sin första AIF-fond, Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilket allmänheten och institutionella investerare erbjuds